.

Triển khai các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 02/03/2017, 06:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, các chương trình, chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn tỉnh đúng mục tiêu, đối tượng và chế độ theo quy định; trong đó tập trung đầu tư dứt điểm từng công trình để phát huy hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải; ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, chính sách ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn.

 Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương đề xuất ưu tiên nguồn vốn đầu tư và lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số nhằm nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vùng  dân tộc thiểu số, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, chế độ, chính sách giáo dục, y tế và đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, quan tâm công tác đào tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số.

Thanh Nhật

.