.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*)

Thứ Năm, 07/01/2016, 20:44 [GMT+7]
.

(GLO)- Trong những năm qua, xác định vai trò to lớn của báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai trong việc nâng cao dân trí, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo Đảng, Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 13-3-1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc mua, đọc báo Gia Lai, sau này là Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai.

Phó Bí thu Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Qua theo dõi quá trình triển khai thực hiện, Thường trực Tỉnh ủy nhận thấy các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai. Nhiều địa phương, đơn vị đã sử dụng đúng nguồn ngân sách được phân bổ để mua báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai. Việc đọc báo, tạp chí của Đảng cũng được tổ chức một cách khoa học (một số cơ quan duy trì việc đọc báo vào đầu giờ sáng của ngày làm việc). Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị đã sử dụng báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai như một kênh thông tin quan trọng trong việc triển khai thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như lắng nghe để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Trong điều kiện nguồn ngân sách có hạn, một số địa phương, đơn vị còn tranh thủ sự hỗ trợ của doanh nghiệp để mua tặng báo, tạp chí của Đảng cho cán bộ nghỉ hưu và các đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Theo đó, việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số cấp ủy chưa kịp thời và sâu rộng. Lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai nên sử dụng nguồn kinh phí mua báo, tạp chí còn sai mục đích. Công tác kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy chưa tốt nên khi phân cấp ngân sách về xã, nhiều đảng bộ cơ sở không đặt mua báo, tạp chí nhưng cấp huyện vẫn không biết. Công tác phát hành báo, tạp chí từ tỉnh về các xã vùng sâu, vùng xa thường chậm, thậm chí có một số thôn, làng, xã cách trung tâm huyện từ 30 đến 80 km, giao thông đi lại khó khăn, nhất là về mùa mưa nên ảnh hưởng đến công tác phát hành và tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, một số đơn vị có mua báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai nhưng chưa triển khai tốt việc đọc và sử dụng thông tin trên báo, tạp chí để vận dụng vào lĩnh vực công tác của đơn vị mình...

 

 

Để việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo Gia Lai ngày càng có hiệu quả hơn, trong thời gian đến, tôi đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt một cách sâu rộng nội dung và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22-CT/TU ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng công tác kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn ngân sách dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai để dùng vào mục đích khác.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các doanh nghiệp về việc mua, đọc báo Đảng, báo Gia Lai; vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm trong sách báo, tạp chí của Đảng, báo Gia Lai.

Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay đòi hỏi các cơ quan báo chí phải thật sự nỗ lực mới thu hút được bạn đọc. Điều đó càng đặt ra yêu cầu bức thiết đối với các cơ quan báo Đảng, trong đó có Báo Gia Lai. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Biên tập Báo Gia Lai cần chỉ đạo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo Đảng địa phương; thông tin kịp thời, chính xác và đúng định hướng tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức các ấn phẩm để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Đặc biệt, Báo Gia Lai cần chú trọng giới thiệu các mô hình hay, sáng kiến tốt, gương điển hình tiên tiến... trong đời sống để mọi người học tập, làm theo. Để tăng chỉ số phát hành, Ban Biên tập Báo Gia Lai cũng cần tổ chức các đợt khảo sát nhằm nắm bắt yêu cầu thông tin của bạn đọc trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Giao Báo Gia Lai tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc cấp phát báo miễn phí cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu và những người có uy tín trong cộng đồng.

Bưu điện tỉnh cần quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phát hành báo, tạp chí đảm bảo báo, tạp chí đến thôn, làng, xã trong ngày. Đồng thời cần làm tốt nhiệm vụ đơn vị chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, báo Gia Lai với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Châu Ngọc Tuấn
Phó Bí thư Tỉnh ủy

--------------

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt

.