.

Gia Lai: Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

Thứ Hai, 02/05/2011, 13:45 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 125 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5) cũng là dịp để cả hệ thống chính trị trong tỉnh nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 30/KH-TW của Tỉnh ủy về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 
Nghị quyết 20 đánh dấu bước phát triển quan trọng về lý luận và thực tiễn của Đảng ta, khẳng định rõ quan điểm của Đảng về giai cấp công nhân là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất mới, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
 
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Hiện nay, toàn tỉnh có 54.478 CNVC-LĐ, với 47.329 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 1.438 CĐCS; trong đó có khoảng 29.500 công nhân (chưa tính các đơn vị Trung ương đứng chân tại địa phương). Trong những năm qua, đội ngũ công nhân tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và Nhà nước; đã có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.
 
Tuy vậy, hiện sự phân tầng trên nhiều phương diện của công nhân ngày càng lớn. Trước hết là sự phân tầng về thu nhập giữa các bộ phận công nhân, giữa công nhân với chủ doanh nghiệp (Tiền lương bình quân/tháng của CNLĐ ở KCN Trà Đa 1,7 triệu đồng/ người, các DN cà phê 1,8 triệu đồng, ngành Công Thương 1,78 triệu đồng, ngành Xây dựng 2,75 triệu đồng, trong khi đó lương của chủ doanh nghiệp 30, 40 triệu đồng/tháng); CNVC-LĐ các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính sự nghiệp, CNVC-LĐ trẻ, CNLĐ ở KCN Trà Đa…, lương thấp, không đủ trang trải cuộc sống; chỗ ở, phương tiện đi lại thiếu thốn. Số đông công nhân lao động phổ thông, giản đơn có vị thế yếu trên thị trường lao động, việc làm không ổn định, thu nhập thấp, cường độ làm việc cao, thiếu nhà ở, thiếu nơi vui chơi giải trí, điều kiện làm việc kém. Do đó dẫn đến mâu thuẫn về lợi ích, ảnh hưởng đến tính thống nhất của công nhân.
 
Bên cạnh đó là sự phân tầng về trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp. Tình trạng vi phạm pháp luật lao động đối với công nhân, lao động, nhất là người sử dụng lao động tăng giờ làm việc, trốn đóng BHXH, BHYT, vi phạm an toàn vệ sinh lao động khá phổ biến. Trong quá trình cổ phần hóa DNNN, nhiều công nhân không có tiền mua cổ phần, góp vốn hoặc vay mượn mua để rồi sau đó bán lại; quyền lực ở doanh nghiệp tập trung ở một số ít người; vai trò làm chủ của người lao động mờ nhạt, hình thức. Cổ phần hóa DNNN là bước đi tất yếu theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, một số cán bộ, đảng viên có ý kiến băn khoăn về tình trạng chiếm đoạt tài sản Nhà nước.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20/NQ-CT của Tỉnh ủy và 5 nhiệm vụ, giải pháp Hội nghị Ban Chấp hành hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 4, khóa XIV (mở rộng) đề ra, thời gian tới Công đoàn Gia Lai tích cực làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Nâng cao chất lượng và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức rèn luyện tác phong công nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động và ý chí phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; nâng cao giác ngộ giai cấp, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; xây dựng nếp sống văn hoá trong công nhân; vận động công nhân thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách. Tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến quyền lợi của công nhân như: Bảo đảm việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công nhân có nơi ở đảm bảo vệ sinh, có nhà trẻ, mẫu giáo để gửi con; xây dựng các thiết chế văn hoá phục vụ cho công nhân. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo hài hoà lợi ích của công nhân, của người sử dụng lao động và của Nhà nước.
 
Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, hoạt động công đoàn theo hướng sát cơ sở, gần gũi với đoàn viên. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, đúng tính chất chính trị và tính chất xã hội. Tăng cường công tác vận động thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  
 
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp... Chú trọng tôn vinh, nhân điển hình các đơn vị, các nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.
 
Chủ động tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng, phối hợp tốt với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, thực sự là trụ cột của hệ thống chính trị.
 
Phát huy tinh thần ngày Quốc tế lao động, toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị cần tích cực tiếp tuc triển khai  thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW nhằm củng cố và phát triển mạnh mẽ giai cấp công nhân ; xứng đáng là lực lượng lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam để làm cho “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Nguyễn Trường Thanh
(Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai)