.

Năm 2009, chất lượng công tác tiếp dân từng bước được nâng lên rõ rệt, tình hình khiếu kiện vượt cấp giảm so với những năm trước. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại- tố cáo đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 2.413 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại-tố cáo (trong đó, tiếp dân thường xuyên 206 lượt, UBND các cấp tiếp định kỳ sáng thứ bảy hàng tuần 2.207 lượt). Nhìn chung các buổi tiếp dân đã tạo được không khí dân chủ, cởi mở giữa lãnh đạo UBND các cấp và công dân, thông qua đó tạo cơ hội để chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn tồn tại gây bức xúc trong dân, từ đó có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân vào thứ bảy. Ảnh: N.D
Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân vào thứ bảy. Ảnh: N.D

Tại một số huyện, thị xã, công tác tiếp dân đã có nhiều chuyển biến tích cực khi ngay tại các buổi tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, lãnh đạo địa phương đã thể hiện sự quan tâm sâu sát hơn từ cách nghĩ, cách làm và thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, thiếu sót; không đùn đẩy trách nhiệm lên trên. Do đó, nhiều vụ việc khiếu nại-tố cáo của công dân đã được giải quyết ngay từ cơ sở, tạo được niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài nhiều năm qua đã được quan tâm thực hiện.

Theo thống kê, ngay từ đầu năm 2009, UBND tỉnh đã phối hợp với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm 4/9 vụ khiếu kiện kéo dài; bộ phận tiếp công dân các cấp, các ngành đã tiếp nhận 1.417 đơn khiếu nại-tố cáo, so với năm 2008 giảm 128 đơn. Trong đó, khiếu nại 590 đơn (chiếm 41,64%), tố cáo 127 đơn (chiếm 8,96%), kiến nghị 700 đơn (chiếm 49,40%). Phần lớn nội dung kiến nghị-khiếu nại, tố cáo của công dân xoay quanh các vấn đề liên quan đất đai, bao gồm: Xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin được miễn tiền sử dụng đất; đề nghị sử dụng phần diện tích đất do Nhà nước thu hẹp chỉ giới xây dựng đường; tranh chấp về đất đai giữa cá nhân với cá nhân hoặc với hộ gia đình, với tổ chức, cơ quan Nhà nước; việc tính áp giá đền bù thu hồi đất chưa thỏa đáng; việc đền bù giải phóng mặt bằng… Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết xong 821 vụ (đạt 80,25%), đang tiếp tục giải quyết 202 vụ (chiếm 19,75%).

Thông qua việc giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân, cơ quan chức năng đã thu hồi trả lại cho công dân 72,4 triệu đồng; thu hồi tiền chiếm dụng trả cho tập thể 3 triệu đồng; thu hồi 35,17 ha đất nông nghiệp bị lấn chiếm; phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 260 triệu đồng; đền bù bổ sung hơn 30 ngàn m2 đất nông nghiệp; kiến nghị xử lý kỷ luật 3 người, kiểm điểm trách nhiệm rút kinh nghiệm 4 tập thể và 11 người; kiến nghị thu hồi tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 85 triệu đồng… Ngoài ra, ngành chức năng tổ chức được 7 cuộc kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng tại 46 đơn vị, mở 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nhân dân, tuyên truyền Luật Khiếu nại-Tố cáo và Luật Phòng-chống tham nhũng cho hơn 11 ngàn lượt người tham dự.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2009, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì lịch tiếp dân thường xuyên và theo định kỳ, chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác này bằng việc gắn tiếp dân với giải quyết khiếu nại-tố cáo; tăng cường giải quyết các khiếu nại- tố cáo thuộc thẩm quyền đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại-tố cáo…

Sơn Ca