.

Phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Thứ Bảy, 27/10/2012, 08:52 [GMT+7]
.

(GLO)- L.T.S: Nhân sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị định 41/NĐ-CP ngày 12-4-2010 của Chính phủ về tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, phóng viên Gia Lai online đã có cuộc trao đổi với ông Phan Tiến Thu- Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Gia Lai về nội dung này.
 

Ông Phan Tiến Thu
Ông Phan Tiến Thu

- Đánh giá của ông về kết quả chương trình cho vay nông nghiệp, nông thôn của Chi nhánh?

Tính đến cuối tháng 9-2012, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh có tổng nguồn vốn 4.235 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2011; tổng dư nợ nền kinh tế 6.835 tỷ đồng; cơ cấu dư nợ cho vay hợp lý, nợ xấu chiếm 1,69% tổng dư nợ, giảm 0,41% so với năm 2011.

Riêng với kết quả cho vay nông nghiệp, nông thôn (NNNT), dư nợ đạt 6.621 tỷ đồng, tăng 1.671 tỷ đồng so với năm 2011, chiếm 96,9% tổng dư nợ nền kinh tế của Chi nhánh, tăng 22,4% so với năm 2011; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,6% tổng dư nợ, giảm 0,3% so với năm 2011. Vốn vay tập trung cho sản xuất kinh doanh cây cà phê với 43.636 lượt khách hàng vay vốn, doanh số cho vay 4.177 tỷ đồng; dư nợ đến cuối tháng 9-2012 là 1.271 tỷ đồng. Cho vay sản xuất kinh doanh cây cao su có 5.713 lượt khách hàng với doanh số 194 tỷ đồng; dư nợ đến cuối tháng 9-2012 là 161 tỷ đồng.

Cho vay sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu có 8.666 lượt khách hàng, doanh số 800 tỷ đồng; dư nợ đến cuối tháng 9-2012 là 347 tỷ đồng. Cho vay sản xuất kinh doanh lương thực có 2.140 lượt khách hàng, doanh số 480 tỷ đồng, dư nợ đến cuối tháng 9-2012 là 140 tỷ đồng. Cho vay chăn nuôi gia súc, gia cầm có 34.644 lượt khách hàng, doanh số 2.640 tỷ đồng; dư nợ đến cuối tháng 9-2012 là 867 tỷ đồng.

Ngoài vai trò chủ đạo của Chi nhánh, công tác cho vay thông qua các tổ vay vốn cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn là 371 tỷ đồng với 18.451 thành viên còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Hội nông dân là 351 tỷ đồng với 17.111 thành viên; dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Hội Phụ nữ 20 tỷ đồng với 1.340 thành viên còn dư nợ.

 

- Chương trình cho vay theo Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ tác động như thế nào đến nông nghiệp, nông thôn Gia Lai?

Trong tình hình kinh tế khó khăn thì, Chính phủ ban hành Nghị định 41/NĐ-CP nhằm hỗ trợ cho khu vực dễ bị tổn thương nhất, chịu nhiều bất lợi nhất là khu vực NNNT là một quyết sách đúng đắn và kịp thời, được nhân dân, các cấp, các ngành ủng hộ và đánh giá cao. Sau khi Nghị định 41/NĐ-CP ra đời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 740/ QĐ-UBND ngày 4-11-2010 về kế hoạch thực hiện Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ “về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” .

Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của mình có kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có vai trò chủ đạo, chủ lực đối với thị trường NNNT của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Agribank Gia Lai đã ký văn bản thỏa thuận với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để thực hiện nghị định của Chính phủ. Đồng thời, xác định giải pháp huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng nhằm bảo đảm nghị định của Chính phủ được triển khai một cách sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Chương trình đầu tư vốn cho NNNT của các tổ chức tín dụng nói chung và riêng với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh, là đã tạo điều kiện phát triển nhanh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông-lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của từng vùng, gắn nông-lâm nghiệp với chế biến, sản xuất với thị trường, nâng cao mức thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Chính sách đã góp phần kích thích các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư cho lĩnh vực NNNT.

Với nguồn vốn có được, khu vực NNNT đã phát triển mạnh mẽ các hình thức kinh tế hợp tác, phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ, tạo điều kiện và khuyến khích các hình thức kinh tế hợp tác, chủ yếu là trên các khâu dịch vụ cho đầu vào và đầu ra thuận lợi. Hoạt động tín dụng kết hợp với cho vay thông thường và cho vay theo các chương trình, dự án đã  tạo thêm nhiều công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

- Để nâng cao hơn nữa hiệu quả cho vay thực hiện NĐ 41/NĐ-CP, Agribank Gia Lai cần tăng cường các giải pháp gì ?

Đầu tiên là phải khắc phục những khó khăn, hạn chế khi đầu tư cho NNNT trong thời gian qua. Đó là rủi ro cao, chi phí lớn, phần lớn khách hàng thiếu điều kiện tài sản thế chấp, món vay nhỏ lẻ, lượng khách hàng lớn, địa bàn trải rộng, bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế khi sử dụng vốn vay, đất canh tác có sự tranh chấp… Vì vậy để tiếp tục phát huy hiệu quả kênh vốn phát triển NNNT, chúng tôi xác định phải làm tốt vai trò chủ đạo, chủ lực đối với thị trường NNNT trên tất cả các mặt của hoạt động từ tín dụng truyền thống đến phát triển dịch vụ ngoài tín dụng.

Chú trọng khai thác tối đa khả năng huy động vốn để ưu tiên đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho NNNT. Mục tiêu lâu dài của Agribank Gia Lai là đảm bảo 100% hộ được đáp ứng vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đủ điều kiện và bảo đảm khả năng trả nợ. Tăng nguồn vốn huy động cũng như giải pháp tăng tỷ trọng cho vay NNNT, nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu.

Trong hành trình này, chúng tôi rất mong sự đồng lòng vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như được tiếp cận các nguồn vốn của địa phương, nguồn vốn giá rẻ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp chứng nhận kinh tế trang trại làm cơ sở cho vay bảo đảm…

Tất cả không ngoài mục đích phát huy cao nhất hiệu quả Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ.

Thất Sơn

.