.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2017

Thứ Bảy, 14/01/2017, 08:21 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 13-1, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động để tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Báo Gia Lai tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng. Ảnh: T.N
Báo Gia Lai tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng. Ảnh: T.N

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Báo Gia Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản, ra đúng kỳ, nội dung, hình thức được cải tiến và nâng cao, toàn diện trên các ấn phẩm; đã xuất bản 355 kỳ báo với số lượng 2.045.420 tờ. Trong đó có 249 kỳ báo ngày và 51 kỳ báo cuối tuần,  51 kỳ báo ảnh Gia Lai… Báo Gia Lai hàng ngày phát hành từ thứ 2 đến thứ 6, số lượng phát hành bình quân 6.300 tờ/kỳ, Gia Lai Cuối tuần phát hành vào thứ Sáu, số lượng phát hành bình quân 4.700 tờ/kỳ,  Báo ảnh Gia Lai (3 ngữ phổ thông, Bahnar và Jrai) phát hành 4 kỳ/tháng, số lượng 3.500 tờ/kỳ. Riêng Báo Gia Lai điện tử với bình quân khoảng 12 đến 15 ngàn lượt/ngày, phản ánh thông tin kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin bạn đọc.

Nội dung và hình thức của báo ngày càng được cải tiến, tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng và tôn chỉ mục đích, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tỉnh nhà, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến, tích cực đấu tranh đẩy lùi những mặt tiêu cực.. Đặc biệt, Báo đã làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp, tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2016… Báo Gia Lai cũng đã mở cuộc thi viết phóng sự, phóng sự điều tra trên báo, đồng thời duy trì tốt các hoạt động xã hội trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của Báo Gia Lai năm 2017. Đây là năm đầu tiên thực hiện đề án tăng trang báo từ 8 trang lên 12 trang, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Báo (16-3-1947 – 16-3-2017). Do đó, Báo sẽ không ngừng cải tiến về nội dung và hình thức, các chuyên trang, chuyên mục để nâng cao chất lượng toàn diện của các ấn phẩm. Trong đó, phấn đấu tăng số lượng phát hành báo in từ 8.000 bản/kỳ trở lên. Tổ chức sắp xếp lại các phòng ban, tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ, phóng viên theo sự thống nhất trong Ban Biên tập; kiện toàn bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu của đề án sắp xếp, đổi mới Báo Gia Lai đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và định hướng tuyên truyền của ban ngành liên quan. Làm tốt vai trò của tờ báo Đảng địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng và HĐND, gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chú trọng tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh nhà và đất nước năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Nhà báo Huỳnh Kiên-Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Gia Lai đã động viên toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị công tác năm 2017, tạo tiền đề cho sự tiếp tục đổi mới và phát triển của Báo Gia Lai những năm tiếp theo...

 

Đại diện các phòng ban của Báo đã tham gia ký kết giao ước thi đua. Ảnh: T.N
Đại diện các phòng ban của Báo đã tham gia ký kết giao ước thi đua. Ảnh: T.N

Hội nghị đã công bố quyết định của lãnh đạo Ban Biên tập Báo Gia Lai tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho 8 tập thể và 24 cá nhân về thành tích trong các mặt công tác. Đồng thời, đại diện các phòng ban của Báo đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Thanh Nhật

.