.

Do sự cố kỹ thuật nên từ 11 giờ ngày 8-3-2016 đến 14 giờ ngày 10-3-2016, bạn đọc không truy cập được Báo Gia Lai điện tử.
 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty VASC và Báo Gia Lai điện tử đã phối hợp xử lý.

Hiện tại Báo Gia Lai điện tử đã hoạt động trở lại.

Ban Biên tập Báo Gia Lai thông báo và chân thành xin lỗi bạn đọc!

.