.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 22 về phát hành báo Gia Lai

Thứ Tư, 06/01/2016, 11:15 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngay sau khi Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai được ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức chỉ đạo quán triệt và triển khai kịp thời chỉ thị này trong toàn Đảng bộ, đồng thời làm việc với các ban, ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Do có sự chỉ đạo tích cực, nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt việc xây dựng mô hình phù hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện thường xuyên đọc, nghiên cứu, làm theo báo Đảng địa phương, nâng cao nhận thức chính trị-tư tưởng, đồng thời, định hướng dư luận và vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển kinh tế-xã hội. Điển hình là TP. Pleiku, các huyện: Đức Cơ, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Chư Pah; các xã: Kim Tân, Ia Kdăm (huyện Ia Pa), Ia Ake (huyện Phú Thiện), Ia Rong, Ia Hrú (huyện Chư Pưh), các phường: Hội Thương, Diên Hồng, Phù Đổng, Hoa Lư (TP. Pleiku). Một số doanh nghiệp cũng đồng hành với chủ trương này, đã dành hàng chục triệu đồng để mua báo Gia Lai tặng các đoàn thể chính trị-xã hội. Nhiều địa phương phối hợp cùng Báo Gia Lai ra trang chuyên đề để thông tin và quảng bá về địa phương mình, làm cho chỉ số phát hành các ấn phẩm báo Gia Lai trong toàn tỉnh ngày càng tăng. Đến nay, có gần 90% xã, phường, thị trấn đặt mua báo Gia Lai.

Qua một năm triển khai Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của tờ báo Đảng địa phương. Cùng với các kênh thông tin khác, báo Gia Lai là phương tiện thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đấu tranh chống tiêu cực.

Trong xu thế phát triển chung của báo Đảng cả nước, báo Gia Lai-tờ báo của Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, đầu tư nhiều trang-thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, phản ánh toàn diện các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, Báo Gia Lai đã chú trọng cơ cấu thông tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế, phổ biến những bài học kinh nghiệm, các mô hình hay, hiệu quả trong và ngoài tỉnh... góp phần nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Đặc biệt, qua việc đọc và làm theo báo Đảng đã góp phần cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tham gia tích cực việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng nông thôn mới tại tỉnh nhà.

Ngoài một số kết quả đạt được, việc mua, đọc báo Đảng, báo Gia Lai thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, một số cấp ủy và đơn vị cơ sở thực hiện không nghiêm Chỉ thị 22-CT/TU, chưa thật sự quan tâm đến việc mua, đọc báo Gia Lai, chưa bảo đảm “mỗi tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trở lên, các trường học đều có các ấn phẩm của báo Nhân Dân, báo Gia Lai, tạp chí Cộng sản”. Mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể đối với việc dự trù kinh phí cho việc mua báo, tạp chí của đảng nhưng một số chi bộ, đảng bộ vẫn còn đổ cho việc khó khăn về kinh phí không đặt mua báo, tạp chí của Đảng mà dùng khoản kinh phí này vào việc khác, do đó, còn nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị không đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU. Ngoài ra, công tác phát hành báo, tạp chí tới các xã vùng sâu, vùng xa chưa kịp thời.

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới báo Gia Lai sẽ tiếp tục cải tiến cả nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực hơn với bạn đọc. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp mua báo Gia Lai tặng các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở và triển khai cấp phát báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu như Chỉ thị 22/CT/TU đã yêu cầu. Vận động các địa phương, ngành phối hợp cùng báo Gia Lai xây dựng các trang chuyên đề. Cải tiến công tác phát hành báo, tạp chí tới các xã vùng sâu, vùng xa phải đảm bảo kịp thời trong ngày; các cơ quan báo chí của Đảng quan tâm nâng cao chất lượng tin, bài; bài viết cần hướng tới bạn đọc khu vực nông thôn; chú trọng việc nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là các các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Bùi Duy

.