.

Nghiệm thu đề tài khoa học "Lịch sử báo chí cách mạng Gia Lai từ năm 1945- 2010"

Thứ Tư, 20/05/2015, 15:00 [GMT+7]
.

(GLO)- Đây là đề tài khoa học cấp tỉnh vừa được Hội đồng Khoa học tỉnh nghiệm thu, thông qua tại Sở Khoa học và Công nghệ vào sáng 20-5 với kết quả đạt loại khá. Đề tài do Báo Gia Lai chủ trì thực hiện; ông Đoàn Minh Phụng-Tổng Biên tập Báo Gia Lai làm chủ nhiệm đề tài.
 

Ảnh: Đức Phương
Ảnh: Đức Phương

Đề tài triển khai thực hiện trong thời gian từ tháng 7-2012 đến tháng 1-2015.  Đối tượng nghiên cứu tập trung vào các loại hình báo chí đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đội ngũ những người làm báo Gia Lai và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Gia Lai về phát triển báo chí qua các thời kỳ.

Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu lịch sử, chủ trương quan điểm của Đảng, sưu tầm tài liệu, đi tìm các nhân chứng sống… nhóm tác giả đã xâu chuỗi các sự kiện, dữ liệu có tính hệ thống, đảm bảo tính logic, có giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài có 4 chương gồm 15 chuyền đề, tái hiện bức tranh toàn cảnh báo chí cách mạng Gia Lai từ năm 1945 đến năm 2010. Qua đó, cho thấy được sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền với báo chí; sự phát triển của đội ngũ làm báo và các cơ quan báo chí cách mạng ở Gia Lai từ thuở sơ khai, hoạt động bí mật và bán công khai trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với công nghệ in bản thạch lạc hậu, tiến dần lên hoạt động công khai bằng công nghệ in ty pô và hiện nay là công nghệ in ốp sét hiện đại.

 

Đánh giá được vai trò, sự đóng góp của báo chí cách mạng Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 65 năm đó, đội ngũ làm báo và cơ quan báo chí cách mạng Gia Lai không ngừng phát triển, báo chí cách mạng Gia Lai luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và tiếng nói của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 

Ảnh: Đức Phương
Ảnh: Đức Phương

Hội đồng Khoa học tỉnh đánh giá, đề tài được thực hiện một cách công phu, cẩn trọng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; làm cơ sở để đánh giá vai trò của báo chí cách mạng Gia Lai đối với từng giai đoạn cách mạng của tỉnh và rút ra những bài học kinh nghiệm để làm căn cứ khoa học cho các cấp đề ra chủ trương, chính sách về phát triển báo chí.

Đức Phương

.