.
.

(GLO)- Thông tin từ UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), hiện địa phương này đã thu hút được 85 dự án, tiểu dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đăng ký trên 105.600 tỷ đồng.

 

  Dự án phong Điện HBRE (huyện Chư Prông). Ảnh: Hà Duy
Dự án trang trại Phong điện HBRE Chư Prông. Ảnh: Hà Duy

 

Trong đó, 30 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 13.230 tỷ đồng; 9 dự án được UBND tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án và đang hoàn tất các thủ tục đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 750,5 tỷ đồng; 46 dự án được các nhà đầu tư quan tâm lập thủ tục đầu tư với tổng số vốn trên 91.530 tỷ đồng.

Hiện UBND huyện đã đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 với 23 dự án, trong đó 13 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp; 10 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, văn hóa, du lịch.

 

HÀ DUY

 

.