.
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo Công văn số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26-8-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).

 

Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

 

Theo đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng phải đảm bảo đáp ứng mức tối thiểu theo tỷ lệ quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16-12-2019 của Bộ KH-ĐT.

Các đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải kiểm tra, kiểm soát kỹ quá trình thẩm định, đảm bảo việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng của các chủ đầu tư, bên mời thầu đáp ứng mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ KH-ĐT. Khuyến khích áp dụng tối đa việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức theo quy định.

 

LÊ ANH

 

.