.
.

Gia Lai: Ký kết quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ dự án

Thứ Sáu, 27/08/2021, 11:41 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 26-8, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ dự án giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 17 sở, ngành và 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Ký kết Quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ dự án giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Ký kết Quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ dự án giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ảnh: Hà Duy
 
Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 17 sở, ngành được xây dựng dựa trên nguyên tắc nội dung tham gia thẩm định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị và tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời, thể hiện rõ chính kiến của đơn vị khi tham gia thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, thời gian thẩm định hồ sơ đối với cơ quan chủ trì (Sở Kế hoạch và Đầu tư) là 29 ngày phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư; thời gian đối với cơ quan phối hợp, tùy theo tính chất của dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ nêu thời hạn tham gia ý kiến cụ thể tại văn bản, nhưng tối thiểu không dưới 5 ngày và tối đa không quá 10 ngày.
 
Đối với các huyện, thị xã, thành phố, nội dung yêu cầu phối hợp thẩm định theo quy chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, như: hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo chức năng quản lý ngành; đánh giá sự phù hợp của dự án so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có ý kiến về hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án đối với địa phương; đánh giá nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất của dự án... Thời gian thẩm định hồ sơ phối hợp theo quy chế của các huyện, thị xã, thành phố tối thiểu không dưới 5 ngày và tối đa không quá 10 ngày.
 
HÀ DUY
 
.