.
.

(GLO)- Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh Gia Lai có 310 doanh nghiệp và 115 đơn vị trực thuộc được thành lập mới.  

 

Nhà máy chế biến gỗ Nhất Huy (Khu Công nghiệp Trà Đa). Ảnh: Hà Duy
Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ Nhất Huy (Khu Công nghiệp Trà Đa). Ảnh: Hà Duy

 

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh có 310 doanh nghiệp và 115 đơn vị trực thuộc được thành lập mới (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020) với tổng vốn đăng ký 1.760 tỷ đồng (tăng 7,5%). Có 106 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 7.313 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 113.060 tỷ đồng.

 

Cùng thời gian, có 51 doanh nghiệp giải thể (tăng 9,2%). Tổng số doanh nghiệp đã ngưng hoạt động hiện là 126 doanh nghiệp (tăng 14,5% so với năm 2020).
 

HÀ DUY
 

.