.
.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức tiếp tục bán thêm 80 triệu cổ phiếu HNG

Thứ Năm, 18/03/2021, 19:44 [GMT+7]
.
Nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần (CTCP) Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
 
 
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG). HAGL dự kiến bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược, nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính.
 
Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22.03 - 20.04.2021. Nếu chiếu theo mức giá 12.350 đồng/cp chốt phiên 17.03, ước tính giá trị thương vụ vào mức 988 tỉ đồng. Theo đó, HAGL sẽ hạ sở hữu tại HNG từ mức nắm giữ 330 triệu cổ phiếu xuống còn 250 triệu cổ phiếu, ở tỷ lệ nắm giữ là 22,57% vốn.
 
Trước đó trong đợt giao dịch từ ngày 05.02 đến ngày 03.03.2021, HAGL cũng đã bán ra 75 triệu cổ phiếu HNG ước thu về khoảng 825 tỉ đồng. Như vậy nếu các giao dịch hoàn tất, ước tính HAGL sẽ thu về hơn 1.800 tỉ đồng từ việc "xả" cổ phiếu HNG.
 
Đây sẽ là nguồn tiền hỗ trợ tài chính cho HAGL. Báo cáo tài chính trong năm 2020, HAGL thua lỗ tới hơn 1.200 tỉ đồng. Mặc dù chi phí lãi vay năm 2020 có giảm so với 2019 song vẫn ở mức cao, hơn 1.200 tỉ đồng.
 
Tổng nợ vay của HAGL đến 31.12.2020 đang ở mức 18.000 tỉ. Hoàng Anh Gia Lai cũng vừa có giải trình thêm một số chi tiết về cơ sở trích lập của từng khoản phải thu và lý do công ty chưa thực hiện trích lập khoản dự phòng phải thu này trong năm 2018 và 2019.
 
Trước đó, tại báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019, Ernst & Young Vietnam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi dư nợ 5.669 tỉ đồng (tại ngày 31.12.2019) trên tổng giá trị phải thu ngắn/dài hạn 10.505 tỉ đồng.
 
HAGL đã chỉ ra cơ sở trích lập dự phòng các khoản phải thu trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2019. Cụ thể, dựa trên ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng trong BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2018 và 2019 lần lượt là 7.200 tỉ đồng và 10.300 tỉ đồng.
 
Dựa trên ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng trong BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và 2019 lần lượt là 7.600 tỉ đồng và 10.500 tỉ đồng, Ban Tổng Giám đốc HAG quyết định trích lập dự phòng theo các kế hoạch phù hợp.
 
HAGL cho biết lý do trích lập dự phòng như trên là bởi Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước đây, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao khả năng thu hồi các khoản phải thu.
 
GIA MIÊU (LĐO)
 
 
 
.