.
.

(GLO)- Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 10-8, toàn tỉnh đã có 67 doanh nghiệp giải thể (tăng 18,4%) và 140 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 19,1%). Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng dịch Covid-19 và một số doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu.

 

 

Các đơn vị chức năng luôn lắng nghe để hỗ trợ cho DN hoạt động
Các đơn vị chức năng luôn lắng nghe để hỗ trợ cho DN hoạt động. Ảnh: Hà Duy


Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng mạnh với 630 doanh nghiệp (tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2019) và 160 đơn vị trực thuộc. Như vậy, toàn tỉnh hiện có gần 6.500 doanh nghiệp đang hoạt động.

HÀ DUY
 

.