.
.

Vụ cổ phần hóa VINAMED:

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm cá nhân

Thứ Bảy, 22/06/2019, 14:51 [GMT+7]
.
Hàng loạt vấn đề tồn tại trong quá trình cổ phần hoá VINAMED đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra như cổ phần hoá kéo dài, không thực hiện thoái vốn trước khi sáp nhập... Qua đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với các đơn vị cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu tại phần kết luận.
 
 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn vừa ký thông báo kết luận thanh tra số 989/TB-TTCP quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED).
 
Kết luận của TTCP cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 14.3.2018 của Tổng TTCP, về việc thanh tra quá trình cổ phần hóa tại VINAMED; việc thoái vốn Nhà nước và việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa Y tế (Mediplast)  vào VINAMED; kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo thực hiện tại văn bản số 1526 ngày 7.6.2019 của Văn phòng Chính phủ.
 
Nhìn chung công tác cổ phần hóa VINAMED, việc thoái vốn, sáp nhập đã đạt được một số hiệu quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế.
 
 
Công tác cổ phần hóa VINAMED, việc thoái vốn, sáp nhập đã đạt được một số hiệu quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế.
 
Cụ thể, quá trình cổ phần VINAMED giai đoạn từ 2007- 2010, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xin ý kiến về những vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hóa VINAMED. Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp không thực hiện nghiên cứu trang thiết bị y tế, không phát triển được nguồn vốn nhà nước đầu tư.
 
Tiếp đó, trong quá trình cổ phần hóa VINAMED giai đoạn 2014- 2016. Về công tác xây dựng cổ phần hóa, Quyết định 4208 ngày 15.10.2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế chưa phù hợp với quy định và Nghị định số 59 ngày 18.7.2011 của Chính phủ, Bộ Y tế chưa ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hóa theo quy định.
 
VINAMED và công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á không thực hiện đúng thời gian hoàn tất hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp. Bộ Y tế ban hành quyết định số 3854 về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chậm so với quy định. Việc triển khai thực hiện theo phương án sử dụng đất được phê duyệt còn chậm, không đúng tiến độ đề ra và sử dụng đất chưa đúng quy hoạch.
 
VINAMED đến thời điểm ngày 12/7/2016 còn những khoản nợ khó đòi, quá hạn. Ban chỉ đạo cổ phần hóa của VINAMED không thẩm định phương án cổ phần hóa, báo cáo Bộ Y tế phê duyệt.
 
Về tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa: Việc bán cổ phần hóa kéo dài thời gian, chậm nộp số tiền thu được từ cổ phần hóa và chưa thực hiện đúng theo quy định.
 
Khi xác định giá trị doanh nghiệp, chuyển sang công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa không chỉ đạo triển khai kiểm tra xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm so với giá đang hạch toán trên sổ thanh toán, không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/cổ phần lên 29.454 đồng/cổ phần, không xác định lại phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần là thực hiện chưa đúng quy định, và phản ánh không chính xác giá trị của doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, về việc thoái vốn nhà nước tại Mediplast, Tổng Công ty CP Y tế (Danameco), việc sáp nhập Mediplast vào VINAMED chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau thời gian 1 năm VINAMED chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, phải hoàn thành việc thoái vốn, sau đó mới được tiến hành sáp nhập, nhưng VINAMED lại tiến hành sáp nhập trước khi tiến hành thoái vốn.
 
Trước những tồn tại trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo ban chỉ đạo cổ phần hóa tổ chức khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế và rà soát bổ sung hoàn thiện quy trình còn thiếu mà kết luận thanh tra đã nêu.
 
Chỉ đạo các đơn vị tổ chức xác định lại giá trị cổ phần, số lượng cổ phần và tỉ lệ cổ phần của nhà nước tại VINAMED, chuyển giao vốn nhà nước về cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần.
 
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với các đơn vị cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu tại phần kết luận.
 
Đồng thời phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong công việc thực hiện Cổ phần hóa VINAMED không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thiếu kiểm tra, giám sát đối với VINAMED.
 
Thành An (Dân Việt)
 
.