.
.
HĐQT BIC sẽ chính thức trình ĐHĐCĐ cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Lục Lang.
 
 
Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) - công ty con mà BIDV đang sở hữu 51% vốn điều lệ, đã công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.
 
Theo đó, hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo hiểm BIDV sẽ chính thức trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Lục Lang đồng thời bầu nhân sự mới thay thế cho nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Về việc thay thế nhân sự của BIDV cử tham gia HĐQT BIC, ngày 29/11/2018, BIDV đã có văn bản thôi cử ông Trần Lục Lang giữ chức vụ Chủ tịch BIC và thôi làm người đại diện 40% vốn góp tại đây.
 
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần này, HĐQT BIC sẽ chính thức trình ĐHĐCĐ cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Lục Lang, đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên thay thế cho ông Trần Lục Lang nhiệm kỳ 2019-2024.
 
 
Ông Trần Lục Lang
 
Cũng theo tài liệu cho BIC công bố, công ty cũng sẽ thay thế thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thành viên hội đồng quản trị độc lập tại BIC hiện tại là bà Đặng Thị Hồng Phương.
 
Bà Phương tham gia làm thành viên hội đồng quản trị độc lập từ tháng 11/2013. Tính đến tháng 11/2014, bà Phương tròn 5 năm liên tục làm thành viên hội đồng quản trị độc lập.
 
Như vậy, đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, bà Phương không còn đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí này. HĐQT BIC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Phương đồng thời sẽ bầu bổ sung 1 thành viên khác thay thế vị trí này.
 
Trước đó, tháng 11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và khởi tố bị can đối với một số cá nhân, trong đó có ông Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).
 
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó, ông Trần Lục Lang phải "chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng".
 
Ngày 29/11/2018, Hội đồng quản trị BIC đã có Nghị quyết số 099/NQ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC đối với ông Trần Lục Lang và thống nhất chỉ định ông Ramaswamy Athappan - Phó chủ tịch HĐQT BIC phụ trách hoạt động của HĐQT BIC, đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT BIC đến khi có quyết định kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT mới.
 
Bích Ngọc (Đất Việt)
 
.