.
.
Bộ GTVT có ý kiến hủy bỏ văn bản 16937/2014 về chuyển nhượng 26,01% cổ phần và văn bản số 6327/2015 về chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn cho Công ty CP Đầu tư và Khoảng sản Hợp Thành.
 
 
Tin từ Bộ GTVT, cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) về việc hủy bỏ văn bản hành chính do Bộ GTVT ban hành.
 
Một góc cảng Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: TRUNG AN
Một góc cảng Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: TRUNG AN
 
Theo đó, thực hiện Kết luận số 1566/2018 của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Bộ GTVT có ý kiến hủy bỏ hai văn bản hành chính đã ban hành. Cụ thể, văn bản 16937/BGTVT-QLDN ngày 27-12-2014 về chuyển nhượng 26,01% cổ phần và văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20-5-2015 về chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoảng sản Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.
 
Qua đó, Bộ GTVT yêu cầu hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Vinalines căn cứ Kết luận số 1566/2018 của Thanh tra Chính phủ, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của mình sau khi Bộ GTVT hủy bỏ hai văn bản nêu trên.
 
Trước đó, tháng 9-2019, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Trong đó, đáng chú ý Bộ GTVT có hai văn bản cho Công ty Hợp Thành thỏa thuận trực tiếp khi chưa được Thủ tướng cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm các văn bản pháp luật. Vì vậy, hai văn bản này phải được xem xét, hủy bỏ; hơn 75% cổ phần Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành phải được xử lý thu hồi về sở hữu nhà nước.
 
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổ chức thực hiện đánh giá toàn diện hoạt động thẩm định giá; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân hành nghề thẩm định giá; công khai những trường hợp vi phạm; kiên quyết thu hồi giấy phép hành nghề, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi thông đồng, trục lợi, làm thất thoát tài sản nhà nước…
 
Viết Long (PLO) 
 
.