.
.
(GLO)- Chiều 23-1, Công ty 74, Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
 
Năm 2018, Công ty đã sản xuất được 6.405,57 tấn mủ cao su khô (đạt 100,03% kế hoạch), 210,44 tấn cà phê quả tươi (đạt 120,73% kế hoạch); kinh doanh 540.000 lít xăng dầu (đạt 107,4% kế hoạch), 2.233.395 Kwh điện năng (đạt 102,7% kế hoạch) và chăm sóc 804 con bò thịt. Giá trị sản xuất trong năm đạt 324,69 tỷ đồng, doanh thu đạt 319,43 tỷ đồng và nộp ngân sách 55,22 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt trên 4,9 triệu đồng/người/tháng.
 
Trong năm, Công ty còn tổ chức đào tạo 536 thợ khai thác mủ cao su; làm tốt công tác phục hóa, trồng mới 430,14 ha cao su tái canh và thực hiện dự án xí nghiệp chăn nuôi đúng tiến độ, chăm sóc đàn bò phát triển tốt. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng, bổ sung các văn kiện, phương án tác chiến và tổ chức huấn luyện các lực lượng đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 77,8%... 
 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
 
Năm 2019, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 241,54 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 263,86 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng... Cùng với đó, Công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân-dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; quản lý chặt chẽ quân số, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật, tỷ lệ vi phạm thông thường dưới 0,3%....
 
Dịp này, Công ty được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong đợt thi đua cao điểm làm theo lời Bác-thi đua giành 3 nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Binh đoàn 15 cũng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 7 tập thể.
 
Anh Huy
 
.