.

Tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn nhà nước

Thứ Ba, 12/06/2018, 13:13 [GMT+7]
.

(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4891/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc bổ sung 107,7 tỷ đồng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn nhà nước với diện tích đất lâm nghiệp quản lý là 135.432 ha. Việc tăng vốn điều lệ nhằm tạo điều kiện cho các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập của người dân sống gần rừng.

Kim Linh

.