.

DN bổ sung 1,4 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế 5 tháng đầu năm

Thứ Ba, 29/05/2018, 16:42 [GMT+7]
.

Các doanh nghiệp thành lập mới đăng ký 516,9 tỷ đồng tiền vốn, doanh nghiệp đang hoạt động cũng bổ sung thêm 902,2 tỷ đồng đăng ký thêm.
 

Báo cáo của Tổng cục Thống kê tình hình Kinh tế Xã hội 5 tháng đầu năm cho biết cả nước có 52,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả 902,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2018 là 1.419 nghìn tỷ đồng.

Chiếm tỷ lệ chủ yếu về thành lập mới là doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, chiếm 33,9% với 17,8 nghìn DN.

Tiếp theo là ngành xây dựng với 7,1 nghìn DN thành lập mới, chiếm 13,6%. Ngành chế biến, chế tạo có 6,5 nghìn DN thành lập mới, tuy nhiên con số này giảm 4,5% so với cùng kỳ. Chỉ có 2,6 nghìn doanh nghiệp bất động sản đăng ký thành lập mới, chiểm 5%.

 Bên cạnh đó, cả nước còn có 13,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 65,6 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2018 là 412,6 nghìn người, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2018 là 33,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Là nhóm có nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng chính bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy cũng là lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhiều nhất với 6,3 nghìn DN, chiếm 39,1%. Xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là nhóm tiếp theo chiếm số lượng lớn DN tạm ngừng kinh doanh.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2018 là 5,5 nghìn DN, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 5 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng giải thể, chiếm 91,5% và tăng 17% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cũng tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng.

Theo NDH

.