.
(GLO)- Thực hiện lộ trình cổ phần hóa tại Công ty nhà nước theo kế hoạch, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 142/QĐ-UBND phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai. 
 

 

  Biểu quyết chỉ tiêu về đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động tại Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai. Ảnh: T.N
Biểu quyết chỉ tiêu về đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động tại Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai. Ảnh: T.N
 
Theo đó, tên công ty sau khi cổ phần hóa là Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (tên tiếng Anh là Gia Lai Coffee Join Stock Company), trụ sở chính tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Công ty có tư cách pháp nhân theo pháp luật kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định liên quan. Hình thức cổ phần hóa là bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, với vốn điều lệ là hơn 146,7 tỷ đồng. 
 
Tổng số cổ phần phát hành là 14.676.300, mệnh giá một cổ phần là 10 nghìn đồng. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo tiêu chí do UBND tỉnh đã quy định, với số lượng một nhà đầu tư chiến lược. Phương án sắp xếp lao động thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 2-2018, tổng số lao động tại thời điểm cổ phần hóa là 1.052 người, ngoài ra còn có 35 lao động nhận khoán không tham gia bảo hiểm xã hội. Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 753 người. Tổng số lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động là 295 người, số lao động là viên chức quản lý hưởng chính sách tinh giản biên chế là 4 người. Phương thức bán cổ phần lần đầu sẽ bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, với giá khởi điểm 11 ngàn đồng/cổ phần. 
 
Phương thức chào bán cho người lao động trong công ty, thực hiện tại trụ sở công ty, với giá bán cổ phần ưu đãi theo năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước bằng 60% giá trị một cổ phần  (tính theo mệnh  giá 10 nghìn đồng/cổ phần). Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động cam kết làm việc lâu dài bằng giá khởi điểm được UBND tỉnh phê duyệt trong phương án cổ phần hóa là 11 ngàn đồng/cổ phần.
 
Mặt khác, UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công ty tiến hành lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và triển khai các thủ tục bán cổ phần theo đúng quy định pháp luật. Thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần  hóa doanh nghiệp, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, điều hành quản lý Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động cho Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định.  

Thanh Nhật
.