.

(GLO)- Trong 8 tháng đầu năm 2016,  tỉnh Gia Lai có 303 doanh nghiệp và 159 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập, với tổng vốn đăng ký 2.100 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tỉnh Gia Lai đã ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về chỉ số năng lực cạnh tranh...

Hàng tháng, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, đồng thời tập trung rà soát tất cả các quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ hiện hành có liên quan đến doanh nghiệp để xem xét bãi bỏ các quy định không phù hợp, gây phiền hà. Qua đó, rà soát bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực để đáp ứng công tác lãnh đạo, điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đỗ Hằng

.