.

Xây dựng Gia Lai thành trung tâm du lịch về nghỉ dưỡng

Thứ Sáu, 12/08/2016, 07:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

Theo đó, mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2030 và những năm tiếp theo xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm du lịch của vùng về nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe; phát triển ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giải quyết việc làm cho người lao động. Cụ thể, năm 2016, ngành du lịch tỉnh phấn đấu đón 236 ngàn lượt khách, trong đó có 8 ngàn lượt khách quốc tế; năm 2020 đón 365 ngàn lượt khách (15 ngàn lượt khách quốc tế); giai đoạn 2020-2030 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch 15-18%/năm. Về tổng doanh thu của ngành du lịch, năm 2016 phấn đấu đạt 200 tỷ đồng; năm 2020 đạt 300 tỷ đồng và giai đoạn 2020-2030 đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân 15-18%/năm. Về lao động, năm 2016 sử dụng 2.300 lao động (1.300 lao động trực tiếp, 1.000 lao động gián tiếp); năm 2020 sử dụng 3.500 lao động (2.000 lao động trực tiếp) và dự kiến đến năm 2030, lao động trong ngành du lịch tăng 2 lần so với năm 2020.

Lê Hà

.