.

Gia Lai: Tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thứ Bảy, 23/07/2016, 11:22 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là nội dung chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, do UBND tỉnh Gia Lai ban hành kèm Quyết định số 440a/QĐ-UBND.
 

Ảnh: Lương Thanh
Ảnh: Lương Thanh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình hành động về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh triển khai cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc lựa chọn, đăng ký và bảo vệ mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo,  tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình của tỉnh trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận đất đai và sử dụng có hiệu quả đất đai, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế…

Lương Thanh

.