.
.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về việc xem xét nâng mức hỗ trợ cho hộ nghèo

Thứ Sáu, 17/06/2022, 08:32 [GMT+7]
.
(GLO)- Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc xem xét nâng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, Báo Gia Lai điện tử trích đăng trả lời kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với nội dung trên.
 
 
Kiến nghị: 
 
Những năm qua được sự quan tâm của Nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo làm ăn phát triển kinh tế góp phần thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, mức kinh phí hỗ trợ quá thấp so với giá cả thị trường hiện nay. Đề nghị các cấp xem xét nâng mức hỗ trợ cho các hộ nghèo đảm bảo nguồn vốn mua giống vật nuôi hoặc xây nhà ở góp phần thoát nghèo bền vững.
 
Kết quả giải quyết:
 
Liên quan nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã có Công văn số 2006/UBND-NC ngày 7-12-2021 về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ  4 HĐND tỉnh khóa XI, trong đó UBND tỉnh đã trả lời nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri như sau:
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là 20 triệu đồng/hộ/năm; mức hỗ trợ này có thể giúp hộ nghèo mua con giống, cây trồng, phân bón,... phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; ngoài ra, bản thân hộ nghèo có nhu cầu sẽ được vay vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với mức vay tối đa 100 triệu đồng. Trong giai đoạn 2017-2021, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ, TP. Pleiku không có xã, thôn đặc biệt khó khăn; đối với TP. Pleiku là địa phương có điều kiện thuận lợi về kinh tế, theo đó tỉnh bố trí nguồn vốn triển khai các tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku sử dụng nguồn lực từ ngân sách của địa phương, Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương và nguồn lực từ các tổ chức, 16 cá nhân để hỗ trợ cho người nghèo. Kết quả, từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ cho 173 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng mới và sửa chữa nhà ở với kinh phí trên 6.430 triệu đồng; hỗ trợ vốn chăn nuôi cho 277 hộ nghèo với kinh phí 1.870 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho 207 hộ với kinh phí 870 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn kinh phí 25.662 triệu đồng. Nhìn chung, mức hỗ trợ cho người nghèo phát triển sản xuất ở TP. Pleiku thấp hơn mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ được quy định tại Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND.
 
Để đảm bảo việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP. Pleiku bằng hoặc hơn mức quy định tại Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Pleiku rà soát các nguồn lực của địa phương để cân đối, nâng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, để UBND TP. Pleiku tổ chức triển khai thực hiện đúng thẩm quyền đã được giao, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh-kỳ họp thứ 4 thống nhất việc Thường trực HĐND tỉnh chuyển nội dung kiến nghị này về HĐND TP. Pleiku kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện của UBND TP. Pleiku.
 
Đến nay, qua rà soát các nguồn lực của địa phương để cân đối, nâng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, TP. Pleiku đã triển khai huy động các nguồn lực để đảm bảo việc hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
 
 
GLO
 
 
 
 
 
 
.