.
.

Gia Lai: Phấn đấu 98,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp

Thứ Năm, 18/11/2021, 08:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.

 

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được gia đình và xã hội quan tâm. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Gia Lai phấn đấu 98,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

 

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em; kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông; thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xâm hại trẻ em.

Kế hoạch đề ra 4 mục tiêu cụ thể gồm: phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; bảo vệ trẻ em; giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em với 24 chỉ tiêu. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng như: tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 98%; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt/tổng số trẻ em xuống dưới 1,2% vào năm 2025 và 1% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đạt 98,2% vào năm 2025 và 98,5% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại/tổng số trẻ em xuống dưới 0,012% vào năm 2025 và dưới 0,01% vào năm 2030; phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời; 90% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030; phấn đấu 85% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

 

LAM NGUYÊN
 

.