.
.

(GLO)- Ngày 13-7, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai có Công văn số 124/TTBTXHTH-CTXH&PTCĐ về tìm kiếm thông tin người lang thang.


 

 

 

GLO

 

.