.
.

Thông báo thời gian tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 19/05/2021, 13:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 19-5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có Công văn số 756/STTTT-BCVT thông báo thời gian tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh.

 

Ảnh: Hà Duy
Hệ thống thông tin 1022 sẽ tiếp nhận, xử lý và trả lời thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Ảnh: Hà Duy

 

Theo đó, ngày 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 687/STTTT-BCVT về việc triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai, bắt đầu từ ngày 17-5. Để việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin 1022 của tỉnh đạt hiệu quả, thống nhất trong quá trình triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo thời gian thực hiện tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin 1022 của tỉnh từ 7 giờ đến 23 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày lễ, Tết).

Từ 7 giờ đến 11 giờ, các nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được nhân viên trực Hệ thống chuyển đến các đơn vị, địa phương liên quan xử lý ngay sau khi Hệ thống tiếp nhận. Từ 11 giờ đến 13 giờ, các nội dung phản ánh, kiến nghị được Hệ thống tiếp nhận trong thời gian này sẽ được nhân viên trực Hệ thống chuyển đến các đơn vị, địa phương liên quan xử lý vào lúc 13 giờ cùng ngày.

 

Từ 13 giờ đến 17 giờ, các nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được nhân viên trực Hệ thống chuyển đến các đơn vị, địa phương liên quan xử lý ngay sau khi Hệ thống tiếp nhận. Từ 17 giờ đến 23 giờ, các nội dung phản ánh, kiến nghị được Hệ thống tiếp nhận trong thời gian này sẽ được nhân viên trực Hệ thống chuyển đến các đơn vị, địa phương liên quan xử lý vào lúc 7 giờ ngày kế tiếp; trường hợp ngày kế tiếp này trùng với ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật hoặc lễ, Tết) thì nhân viên trực Hệ thống sẽ chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị vào lúc 7 giờ ngày đi làm kế tiếp ngày nghỉ này.

Sở Thông tin và Truyền thông lưu ý, thời hạn phản hồi thông tin xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của Thủ trưởng đơn vị, địa phương không quá 8 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được nội dung chuyển đến từ Hệ thống thông tin 1022 của tỉnh. Vì vậy, sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh từ Hệ thống, đề nghị các đơn vị nghiên cứu và trả lời theo thời gian quy định. Trường hợp các đơn vị chưa thể trả lời ngay được thì hẹn lại tổ chức, cá nhân để xử lý (số lần hẹn không quá 1 lần).

 

LÊ HÀ

 

.