.
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" (5/6/1911-5/6/2021)

Thứ Hai, 12/04/2021, 17:19 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Kế hoạch số 40-KH/BTGTU về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" (5/6/1911-5/6/2021).

 

 

 

GLO

 

.