.
.

Thông báo kê khai, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

Thứ Hai, 22/02/2021, 14:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 19-2-2021, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai có Thông báo số 239/TB-SNV về việc kê khai, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh.


>> Tham khảo mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (2021.01.20)-HD


>> Tham khảo mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HDND 5-2-2021


>> Tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử

 

 

GLO

 

.