.
.

Giải quyết khiếu nại về tiền điện không quá 3 ngày

Thứ Tư, 14/10/2020, 09:36 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là đề nghị của Sở Công thương đối với Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty cổ phần Điện Gia Lai tại Công văn số 1523/SCT-QLNL trong trường hợp có khiếu nại của người dân.

Đồng thời, Sở Công thương cũng yêu cầu 2 đơn vị này phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong trường hợp có nghi ngờ thiết bị đo đếm điện không chính xác, hoặc yêu cầu bên bán điện xem xét lại số tiền điện phải thanh toán...

HÀ DUY

.