.
.
(GLO)- Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi, Báo Gia Lai xuất bản ấn phẩm đặc biệt gồm 132 trang trên cơ sở gộp 6 số báo:
 

 

 
 
Cuối tuần (ngày 1-2), thứ hai (ngày 4-2), thứ ba (ngày 5-2), thứ tư (ngày 6-2), thứ năm (ngày 7-2) và Cuối tuần (ngày 8-2). Vậy báo in tạm ngừng xuất bản từ ngày 1-2 đến ngày 8-2. Mời quý độc giả truy cập thông tin từ Gia Lai điện tử theo địa chỉ: baogialai.com.vn.
 
Từ số báo thứ hai (ngày 11-2-2019), Báo Gia Lai xuất bản bình thường theo định kỳ.
 
 
.