.

(GLO)- Qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu về tốc độ của các phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình, từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông-Vận tải đã thu hồi phù hiệu có thời hạn 1 tháng đối với 67 phương tiện vận tải vi phạm. Trong đó, có 39 phương tiện vi phạm tốc độ, hành trình chạy xe; 2 phương tiện vi phạm thời gian lái xe liên tục và 26 phương tiện không truyền dữ liệu.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng trong thời gian này, qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông-Vận tải đã nhắc nhở 285 trường hợp vi phạm tốc độ; chấn chỉnh 1.509 trường hợp phương tiện không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình; nhắc nhở 1.650 trường hợp tài xế vi phạm lần đầu về thời gian làm việc và từ chối cấp phù hiệu 58 phương tiện vì thiết bị giám sát hành trình không đảm bảo quy định.

Lê Anh

.