.

Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh: Thanh tra đến đâu… sai phạm đến đó

Thứ Ba, 05/04/2011, 15:43 [GMT+7]
.
Báo Gia Lai ngày 2-4-2011 đưa tin: Tại cuộc họp giải quyết kết quả thanh tra Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp (ĐDHNN) thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã kết luận: Ban Quản lý dự án này phải có trách nhiệm thu hồi và nộp hơn 4 tỷ đồng tiền sai phạm vào ngân sách nhà nước, trong đó có trên 3,8 tỷ đồng là chi, thanh- quyết toán các hợp phần đo đạc không đúng quy định; gần 200 triệu đồng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; 193,7 triệu đồng hoàn trả vốn vay ngân sách tỉnh... Để bạn đọc hiểu thêm, chúng tôi trở lại vấn đề này.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12-10-2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất dự án ĐDHNN tỉnh đã thể hiện rõ: “Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh có trách nhiệm thực hiện kế hoạch đo đạc và cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2005-2006 thuộc Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh theo đúng quy định”.
 
Như vậy, Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường (TN và MT) đã được tỉnh giao thực hiện kế hoạch đo đạc và cấp giấy chứng nhận QSD đất, không phải qua công tác đấu thầu, đấu giá. Do đó, việc phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ, xây dựng hồ sơ địa chính của Sở TN và MT tỉnh nhất thiết phải được UBND tỉnh phê duyệt. Thế nhưng, Sở TN và MT tự ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá để cho Trung tâm Kỹ thuật TN và MT làm cơ sở ký kết hợp đồng với Ban Quản lý Dự án ĐDHNN tỉnh. Việc làm này là trái quy định, vi phạm nguyên tắc khi xây dựng đơn giá phải được Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định. Hơn thế nữa, các phương án kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ, xây dựng hồ sơ địa chính do Phó Giám đốc Sở TN và MT ký phê duyệt cao hơn giá quy định của UBND tỉnh.
 
Chính vì vậy mà Thanh tra tỉnh đã có kết luận: “Việc chi hợp phần đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSĐ chênh lệch giá 3.899.134.517 đồng. Sau khi xem xét tỷ lệ bản đồ 1/1.000 so với 1/2.000, Thanh tra tỉnh xét thấy phù hợp với thực tế. Nên không đề nghị xuất toán số tiền 95.583.338 đồng. Số tiền còn lại xuất toán thu hồi là 3.803.550.959 đồng. Trách nhiệm này thuộc về Ban Quản lý Dự án và các đơn vị thực hiện…”.
 
Ngoài việc ban hành văn bản trái quy định, tự tiện xây dựng đơn giá cao, tùy tiện chi và thanh- quyết toán tiền xăng xe đi công tác không đảm bảo hồ sơ chứng từ; chi vượt định mức, dự toán; Ban Quản lý dự án chưa thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thu hồi hơn 152,6 triệu đồng thuế giá trị gia tăng của các đơn vị thi công 23 km đường lô cao su, 5 nhà rông, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng…; rất nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất còn thiếu bản đồ; hồ sơ đo đạc, chỉnh lý bản đồ không có hồ sơ trích lục thửa, sử dụng bản đồ từ năm 2000-2001 của các đơn vị trước đây (Đoàn địa chất 701)... Đặc biệt có một số mục kê của 4 đơn vị xã thuộc huyện Chư Prông nhưng sử dụng bìa hồ sơ, chữ ký và con dấu của UBND xã Kdang, huyện Đak Đoa chưa được làm rõ(?).
 
Những sai phạm phản ánh nêu trên không thể không nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và xử lý đến nơi đến chốn, nhất là trong thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực phòng- chống tham nhũng...
 
Hoàng Cư