.
.
Thời kỳ thanh tra từ năm 2018 - 2020, tức là từ thời điểm triển khai dự án đến thời điểm được thanh tra.
 

Kênh dẫn nước nằm sâu dưới lòng đất, cách bề mặt ruộng lúa của người dân gần 3 m. ẢNH: THANH QUÂN
Kênh dẫn nước nằm sâu dưới lòng đất, cách bề mặt ruộng lúa của người dân gần 3 m. ẢNH: THANH QUÂN
 
Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thanh tra về việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trách nhiệm thực hiện quản lý đầu tư xây dựng hai dự án, công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.
 
Hai công trình, dự án mà Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiểm tra là dự án Hạ tầng thiết yếu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - giai đoạn 1 (xã Đắk Nia, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) và dự án Công trình thủy lợi Suối Đá (xã Quảng Hòa, H.Đắk Glong, Đắk Nông). Cả hai dự án, công trình này đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.
 
Thời kỳ thanh tra từ năm 2018 - 2020, tức là từ thời điểm triển khai dự án đến thời điểm được thanh tra. Nhiệm vụ của đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc phân bổ, sử dụng vốn ngân sách và trách nhiệm thực hiện quản lý đầu tư xây dựng tại hai dự án, công trình nêu trên (không thanh tra những nội dung đã được kiểm toán).
 
Trước đó Thanh Niên đã phản ánh về dự án Công trình thủy lợi Suối Đá qua bài Công trình thủy lợi 90 tỉ “đánh bay” sinh kế xã nghèo ra ngày 11.4. Đây là dự án có tổng mức kinh phí đầu tư 90 tỉ đồng và được xếp vào nhóm dự án cấp bách, thực hiện không quá 5 năm từ 2016 - 2020. Tuy nhiên dự án này liên tục chậm trễ tiến độ hoàn thành và phải xin gia hạn. Vừa qua, chủ đầu tư đã xin gia hạn đến ngày 30.6. Ngoài liên tục chậm trễ, công trình này được cho là “có vấn đề”, khi kênh dẫn nước nằm sâu dưới lòng đất, cách bề mặt ruộng lúa của người dân gần 3 m.
 
Theo Thanh Quân (TNO)
 
.