.
.

Vườn hoa TP.Đà Lạt được cho DN kinh doanh "chùa": Vi phạm có hệ thống và suốt thời gian dài

Thứ Sáu, 25/09/2020, 10:59 [GMT+7]
.
Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 đất tại Vườn hoa TP.Đà Lạt là chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh sang thuê đất trả tiền hàng năm và truy thu tiền thuê đất từ năm 2008.
 

Vườn hoa TP.Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại tỉnh Lâm Đồng.
Vườn hoa TP.Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại tỉnh Lâm Đồng.
 
Vi phạm có hệ thống
 
Theo hồ sơ, ngày 9.6.2012, Công ty MTV Dịch vụ Đô thị Đà Lạt có tờ trình đề nghị xem xét thời điểm thuê đất tại Vườn hoa TP.Đà Lạt do công ty (Cty) đang quản lý sử dụng. Xét tờ trình trên, ngày 27.6.2012, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao: “Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với ngành chức năng kiểm tra và xác định số tiền thuê đất tại Vườn hoa TP.Đà Lạt do Cty đang quản lý, sử dụng phải nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng năm theo mục đích sử dụng đất của từng loại đất (lưu ý đối với diện tích đất Cty được giao quản lý nhưng không sử dụng vào mục đích kinh doanh); đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết số tiền thuê đất tại Vườn hoa TP.Đà Lạt mà Cty còn phải nộp ngân sách tính đến thời điểm ngày 30.6.2012 để xử lý tồn tại về tài chính trước khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị Đà Lạt”.
 
Ngày 27.7.2012, Sở Tài chính có văn bản, xác định đơn giá thuê đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Vườn hoa TP.Đà Lạt, nêu: “Đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tính toán lại tiền thuê đất phải nộp vào NSNN hàng năm theo mục đích sử dụng, trong đó loại bỏ phần diện tích Cty được giao quản lý nhưng không dùng vào mục đích kinh doanh là 69.585,6m2”.
 
Ngày 7.8.2012, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản xác định diện tích, thời điểm, giá đất tại Vườn hoa TP.Đà Lạt, trong đó: “Thống nhất không tính tiền thuê đất đối với diện tích giao Cty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị Đà Lạt quản lý nhưng không sử dụng vào mục đích kinh doanh như đề nghị của Sở Tài chính. Cụ thể: Tổng diện tích không tính tiền thuê đất: 69.585,9m2; bao gồm: Khu vực hồ lắng số 4: 13.901,9m2, khu vực trưng bày phục vụ các lễ hội: 43.557m2, khu vực chưa giải phóng mặt bằng: 12.127m2”.
 
Ngày 17.1.2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh thu hồi đất cho Cty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt (nay là ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt) thuê để mở rộng công viên hoa TP.Đà Lạt tại phường 8, TP.Đà Lạt, với diện tích đang quản lý, sử dụng: 140.168m2. Trong đó, tổng diện tích đất phi nông nghiệp: 82.709,1m2. Diện tích đất giao để quản lý (không tính tiền thuê đất): 57.458,9m2 (gồm đất khu vực hồ lắng số 4: 13.90 1,9m2; đất khu vực trưng bày phục vụ lễ hội: 43.557m2).
 
Điều chỉnh sang thuê đất trả tiền hàng năm và truy thu
 
Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 đất để làm Vườn hoa TP.Đà Lạt được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh là chưa đúng quy định. Bên cạnh đó, theo Thanh tra Chính phủ, Cty CP Du lịch Đô thị Đà Lạt cũng thuê đất với diện tích rất lớn (gần 80.000m2) để làm dự án Vườn ươm nhưng lại không triển khai thực hiện dự án.
 
Bị Thanh tra Chính phủ “tuýt còi”, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lâm Đồng mới đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quyết định số 94 ngày 17.1.2013 của UBND tỉnh đối với phần diện tích 43.557m2 đất khu vực trưng bày phục vụ lễ hội (thuộc Vườn hoa TP.Đà Lạt) từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm.
 
Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Cục Thuế tỉnh truy thu tiền thuê đất nêu trên kể từ ngày 1.1.2008 đến thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh diện tích đất trên; đồng thời ban hành đơn giá thuê đất cho Cty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thực hiện theo quy định. Tiền thuê đất được tính từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất.
 
Ngoài ra, Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích 13.901,9m2 đất (hồ lắng số 4) giao về địa phương (UBND TP.Đà Lạt) theo quy định.
 
Liên quan đến diện tích gần 80.000m2, Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng có văn bản hướng dẫn Cty CP Du lịch Đô thị Đà Lạt liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm kê và phê duyệt hiện trạng tài nguyên rừng, làm cơ sở thu hồi đất, chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Vườn ươm, do Cty này thuê tại phường 7, TP.Đà Lạt với diện tích này, đồng thời đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh khi thu hồi đất (nếu có). Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Vườn ươm sau khi kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư.
 
NHIỆT BĂNG (LĐO)
 
 
 
.