.
.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp tại một số công ty, doanh nghiệp được giao, thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

 

 

Cụ thể, tại 7/14 công ty TNHH MTV lâm nghiệp từ năm 2004 đến tháng 1-2018 để rừng giảm hơn 8.500ha.

Tính đến 5-2018, một số công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng đang quản lý, sử dụng đã buông lỏng quản lý để diện tích đất, rừng bị xâm chiếm lớn; đáng kể nhất là các công ty TNHH MTV: Công ty Cao su Phú Riềng, Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa, Công ty Lâm nghiệp Đắk Măng, Công ty Lâm nghiệp Đắk N’tao.

Một số công ty sau khi được giao, thuê đất đã tự chuyển nhượng trái phép. Để xảy ra những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở: TN-MT, NN-PTNT và kiến nghị giao công an tỉnh xem xét, xử lý các công ty và doanh nghiệp đã có những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quản lý, bảo vệ rừng.

 

Theo GIA KHÁNH (SGGP online)


 

.