.
.

Đắk Nông: Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư

Chủ Nhật, 13/01/2019, 21:14 [GMT+7]
.
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.
 
 
Mục tiêu của kế hoạch là nhằm cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh.
 
Tỉnh này phấn đấu đến năm 2020 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội để đạt điểm số trung bình của cả nước; giảm một nửa tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả chi phí không chính thức theo khảo sát PCI đến năm 2020...
 
 
 
Tỉnh Đắk Nông duy trì chương trình "Cà phê doanh nhân" hằng tuần để lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp (Ảnh: ST)
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Đắk Nông giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, như: Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình nhận thức đúng về việc tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh lành mạnh.
 
Chủ động giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất, với chi phí thấp nhất, hiệu quả nhất; hỗ trợ doanh nghiệp hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất của tỉnh; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp và việc triển khai các dự án đầu tư để chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua việc triển khai tốt mô hình “Cà phê doanh nhân” và các chương trình đối thoại doanh nghiệp.
 
Tổ chức triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hàng năm với mục tiêu 01 doanh nghiệp chỉ bị thanh tra, kiểm tra 01 lần/01 năm.
 
UBND tỉnh Đắk Nông giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền...
 
 
 
Đắk Nông cũng thường xuyên tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư giới thiệu thế mạnh, tiềm năng của tỉnh để kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước (Ảnh: ST)
 
Được biết, trong những năm gần đây, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, các cấp, các ngành và đã được các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Nông thực hiện rất tích cực. Điều này đã góp phần giảm gánh nặng chi phí kinh doanh nói chung và chi phí tuân thủ pháp luật nói riêng cho doanh nghiệp.
 
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn những hạn chế, bất cập, dẫn tới các chỉ số về môi trường kinh doanh của tỉnh Đắk Nông có cải thiện nhưng chưa đáng kể, thứ hạng của nhiều chỉ số còn thấp so với các tỉnh bạn trong khu vực và cả nước. Do đó tỉnh này cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp nhiều hơn nữa.
 
Viên Hữu (DNVN)
.