.
.
(GLO)- Với vai trò là ngân hàng của các Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND), Ngân hàng Hợp tác xã-Chi nhánh Gia Lai đã tích cực điều hòa vốn, phối hợp và hỗ trợ 6 Quỹ TDND trên địa bàn nâng cao năng lực hoạt động. 
 
 
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opbank) chính thức có mặt trên địa bàn Gia Lai từ tháng 1-2018. Là một tổ chức tín dụng hợp tác nhằm tương trợ và tăng cường hiệu quả cho hoạt động của hệ thống Quỹ TDND cũng như bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ, Co-opbank không ngừng đổi mới toàn diện về quy mô, năng lực tài chính, cung ứng các sản phẩm cho vay, đồng tài trợ, cho vay liên kết để các Quỹ TDND mở rộng thị phần tín dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.
 
   Từ khi có sự hỗ trợ của Co-opbank Gia Lai, khả năng đáp ứng vốn cho thành viên Quỹ TDND đã tăng lên rõ rệt. Ảnh: Hải Bình
Từ khi có sự hỗ trợ của Co-opbank Gia Lai, khả năng đáp ứng vốn cho thành viên Quỹ TDND đã tăng lên rõ rệt. Ảnh: Hải Bình
 
“Từ khi có Co-opbank Gia Lai, công tác điều hòa vốn cho Quỹ TDND kịp thời, nhanh chóng hơn hẳn. Đây là yếu tố rất quan trọng khi hầu hết các quỹ có quy mô nguồn vốn nhỏ, công tác huy động vốn hạn chế, khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của thành viên. Theo quy định, thành viên chỉ được vay tối đa 15% vốn tự có của Quỹ. Hiện nay, nhờ sự tăng cường nguồn vốn từ Co-opbank, chúng tôi đã triển khai sản phẩm cho vay hợp vốn được hơn 1 tỷ đồng, nâng hạn mức vay so với trước đây rất nhiều”-ông Hà Quốc Trung-Giám đốc Quỹ TDND Đak Đoa-cho biết.
 
 Không chỉ riêng Quỹ TDND Đak Đoa, các đơn vị còn lại như An Khê, Kon Dơng (huyện Mang Yang), Thắng Lợi, Trà Bá (TP. Pleiku), Ia Kha (huyện Ia Grai) đều có sự tăng trưởng quy mô tín dụng đáng kể khi Co-opbank Gia Lai đi vào hoạt động, tích cực điều hòa vốn cũng như hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh đó, hiện có 3 Quỹ TDND đang tích cực triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho các thành viên.
 
Nếu như tại thời điểm tháng 1-2018, tổng nguồn vốn của Co-opbank Gia Lai là 130 tỷ đồng, dư nợ 127 tỷ đồng thì đến nay, nguồn vốn đã tăng lên 180 tỷ đồng, dư nợ tăng lên 167 tỷ đồng/11 Quỹ TDND (6 Quỹ TDND của Gia Lai và 5 Quỹ TDND của Kon Tum), huy động vốn đạt 19 tỷ đồng, khách hàng ngoài hệ thống là 120. “Sự phát triển của các Quỹ TDND cũng chính là sự phát triển của Co-opbank. Các Quỹ TDND vừa là thành viên, vừa là khách hàng của chúng tôi, do đó phía ngân hàng không bao giờ từ chối bất kỳ nhu cầu hợp lý nào của quỹ, tối đa hóa khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên của quỹ”-ông Nguyễn Thanh Văn-Giám đốc Co-opbank Gia Lai khẳng định. Không chỉ giữ vai trò hỗ trợ, Chi nhánh còn phát huy tối đa vai trò tổ chức đầu mối các dự án, đã đưa về 34 tỷ đồng vốn tài trợ cho 11 Quỹ TDND ở Gia Lai và Kon Tum, bình quân mỗi quỹ hơn 3 tỷ đồng.  
 
Hải Bình
.