.
(GLO)- Được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu phân vùng nhằm phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất phân chia lãnh thổ quốc gia thành 7 vùng phục vụ lập quy hoạch vùng cho giai đoạn 2021-2030.
 
 
Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
 
Cụ thể, giữ nguyên các vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long; tách vùng trung du miền núi phía Bắc thành 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc; tách vùng Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị; nhập các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận vào vùng Đông Nam bộ hiện nay; thành lập vùng Nam Trung bộ bao gồm tỉnh Thừa Thiên-Huế và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Khu vực Tây Nguyên sẽ còn 4 tỉnh là: Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak và Đak Nông.
 
Hà Duy
 
.