.
Để phát triển cây cà phê xứ lạnh vùng Đông Trường Sơn của tỉnh, Kon Tum đã xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh của tỉnh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).
 

 

Ảnh nguồn: internet
Ảnh nguồn: internet
 
Theo đó, trong năm 2018, kinh phí để thực hiện Đề án tại huyện Tu Mơ Rông là trên 7,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ trên 3,4 tỷ đồng để người dân trồng mới 146 ha; hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc trên 420 ha (trong 3 năm 2016, 2017, 2018) là 3,8 tỷ đồng.    
 
R.C.Kim (daidoanket)
.