.

(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-3, UBND huyện Phú Thiện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2018 cho hơn 90 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện và lãnh đạo, cán bộ làm công tác tôn giáo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; quyết định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo…

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Dung Cao

 

Cùng với đó, lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để hỏi- đáp về những vấn đề quan tâm liên quan đến công tác tôn giáo tại địa phương.

 

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ các cán bộ làm công tác tôn giáo giải quyết tốt các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh ở khu dân cư; nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động trái pháp luật, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

 Dung Cao

.