.

(GLO)- Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm và Trường THCS Ngô Mây (xã Đak Hlơ, huyện Kbang) lâu nay vẫn là 2 đơn vị độc lập nằm gần nhau ngay tại trung tâm xã. Đây sẽ là  2 đơn vị trường học đầu tiên của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang sáp nhập lại thành Trường Tiểu học-THCS Đak Hlơ vào cuối năm 2017.
 

Một góc thị trấn Kbang. Ảnh: Internet
Một góc thị trấn Kbang. Ảnh: Internet

Theo  ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang, lý do cơ bản nhất để sáp nhập 2 trường học này thành một là vì một số bất hợp lý về biên chế giáo viên, cán bộ quản lý, sĩ số học sinh, số lớp học, yêu cầu cơ sở vật chất lâu nay chưa phù hợp, gây lãng phí nhân lực cũng như cơ sở vật chất đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trước thời điểm triển khai đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy giai đoạn 2015-2021, huyện Kbang đã chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động của bến xe huyện, chợ trung tâm huyện theo phương châm xã hội hóa. 2 đơn vị này trước đây là đơn vị sự nghiệp có thu nhưng hoạt động trì trệ, không hiệu quả, thu không đủ chi, một số cán bộ không nhiệt tình với công việc. Sau khi xã hội hóa, giao lại cho tư nhân đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, chủ động về sử dụng lao động, kinh phí hoạt động, bến xe huyện bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cùng thời điểm này, huyện Kbang cũng đã sáp nhập Đội Công trình Giao thông với Ban Quản lý Công trình Đô thị huyện thành Ban Quản lý Công trình Hạ tầng Đô thị huyện. Ngay sau sáp nhập, đơn vị này đã hoạt động ổn định, áp dụng có hiệu quả việc khoán và hưởng lương theo đầu công việc, tiết kiệm nguồn lao động hợp đồng. Qua đó, vừa tinh giản được biên chế, cán bộ lãnh đạo quản lý vừa ổn định về cơ sở vật chất và tiết kiệm nguồn chi ngân sách cho hoạt động của lĩnh vực này.

Cũng theo đề án tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy giai đoạn 2015-2021 của huyện Kbang, việc giảm tối thiểu 10% biên chế trong các cơ quan, đơn vị là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Theo kế hoạch, năm 2018 và những năm tiếp theo, cùng với việc tinh giản biên chế, huyện Kbang tiếp tục rà soát hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất, phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh tiếp tục sắp xếp ổn định bộ máy theo hướng “Tinh với cấp xã, gọn với cấp huyện” và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Với quyết tâm từng bước tăng cường quản lý, phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và con người cụ thể theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian tới, huyện Kbang sẽ là một trong số các địa phương tiên phong thực hiện có hiệu quả công tác này, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Gia Cư

.