.

Ngành Y tế đặt mục tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 10% số lao động

Thứ Năm, 20/08/2015, 07:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Sở Y tế vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-4-2015 của Liên bộ Nội vụ, Tài chính. Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Phương Hoa
Ảnh: Phương Hoa

Tại hội nghị, ông Đinh Hà Nam quán triệt việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nhằm ổn định biên chế hiện có, xác định tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 của ngành Y tế  tối thiểu là 10%.

 

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tổ chức phổ biến, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từng cơ quan đơn vị trực thuộc phải xây dựng đề án tinh giản biên chế, xác định đối tượng tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các đơn vị từ tỉnh đến xã…

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam nhấn mạnh, để thực hiện tốt và hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ các đơn vị trực thuộc Sở cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo cơ chế giám sát của các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện tinh giản; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, coi đó là tiêu chí để đánh giá người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức trách được giao…

Phương Hoa

.