.

(GLO)- Vừa qua, Trung tâm Phòng-chống bệnh xã hội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác phòng-chống bệnh phong năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động phòng-chống bệnh phong năm 2014 cho thấy: Tỉnh ta đã đạt 3 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong theo tiêu chuẩn Việt Nam là tỷ lệ lưu hành dưới 0,2/10.000 người; tỷ lệ tàn tật độ II dưới 15% và tỷ lệ phát hiện dưới 1/100.000 dân. Tiêu chuẩn còn lại là công tác truyền thông giáo dục y tế sẽ được kiểm tra đánh giá và tiến tới loại trừ bệnh phong đúng tiến độ đề ra trong năm 2015.
 

Nhiệm vụ năm 2015 là tiếp tục duy trì công tác khám phát hiện bệnh nhân phong mới, nhất là tại 40 xã trọng điểm của 14 huyện trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh phấn đấu hạ thấp tỷ lệ phát hiện giảm 1/100.000 dân; duy trì tỷ lệ lưu hành trên địa bàn toàn tỉnh giảm 0,2/10.000 dân và duy trì tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh phong mới giảm 15%. Phấn đấu có 100% cán bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và học sinh các trường trung học cơ sở có kiến thức cơ bản về bệnh phong. Để thực hiện đạt thành công chỉ tiêu này, Trung tâm sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: xây dựng các kế hoạch hoạt động triển khai, kiểm tra, giám sát, truyền thông giáo dục y tế.

Đinh Yến

.