.
.

Chư Păh đã thu hồi hơn 973 triệu đồng sai phạm

Thứ Tư, 06/10/2021, 21:44 [GMT+7]
.

(GLO)- Đến nay, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã thu hồi hơn 973 triệu đồng và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân sai phạm theo Kết luận số 10/KL-TTr ngày 7-8-2021 của Thanh tra tỉnh.

 

 

Trong giai đoạn 2017-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh đã thanh toán sai tổng cộng hơn 691 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Cư
Trong giai đoạn 2017-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh đã thanh toán sai tổng cộng hơn 691 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Cư


Theo Kết luận số 10 của Thanh tra tỉnh, trong giai đoạn 2017-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh đã thanh toán sai tổng cộng hơn 691 triệu đồng, trong đó có hơn 485 triệu đồng chế độ phụ cấp, hơn 94 triệu đồng tiền tăng giờ cho cán bộ quản lý, hơn 68 triệu đồng chi thường xuyên, hơn 43 triệu đồng chi sai sửa chữa các công trình xây dựng.

 

Cũng trong thời gian này, 20 trường học đã thanh toán sai hơn 281 triệu đồng tiền tăng giờ cho cán bộ quản lý và giáo viên, các chế độ phụ cấp.
 

HOÀNG CƯ
 

.