.
.

Kiến nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng sai phạm tại BQLRPH Bắc Ia Grai

Thứ Tư, 03/07/2019, 09:59 [GMT+7]
.
(GLO)- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đã chi sai nhiều khoản tiền lên đến gần 1 tỷ đồng. Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi số tiền trên để trả lại ngân sách nhà nước.
 
 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đã chi sai gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đã chi sai gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Lê Văn Ngọc
 
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai. Theo đó, qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ trong 6 năm (2013-2018), Thanh tra tỉnh xác định đơn vị này đã để xảy ra một số sai sót. Cụ thể, đơn vị đã chi không đúng quy định từ nguồn kinh phí không tự chủ với số tiền gần 50 triệu đồng (gồm: chi xăng xe đi công tác, chi khoán công tác phí, mua đồ bảo hộ lao động cấp cho viên chức) và chi không đúng quy định từ nguồn kinh phí tự chủ với số tiền gần 80 triệu đồng (gồm: thanh toán tiền tổ chức hội nghị, tuyên truyền không đúng chế độ quy định, chi phụ cấp thu hút, chi sửa chữa hàng rào của trụ sở thanh toán sai khối lượng). 
 
Đặc biệt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đã chi từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng không đúng quy định với số tiền hơn 800 triệu đồng. Trong đó, chi tiền làm thêm giờ tính trùng, tính sai quy định gần 134 triệu đồng; thanh toán tiền tổ chức hội nghị, tuyên truyền không đúng chế độ gần 342 triệu đồng. Trong việc thi công các đường ranh cản lửa, đốt trước có điều kiện để bảo vệ, phát triển rừng, đơn vị này cũng thanh toán sai khối lượng so với thiết kế, biên bản thẩm định và thực tế với 5 công trình, số tiền hơn 151 triệu đồng. Từ năm 2013 đến 2018, Ban đã thi công 9 công trình cơ sở hạ tầng (chòi canh, bảng pa nô tuyên truyền, bảng dự báo cấp cháy rừng, nhà trạm Ban quản lý, cầu treo dân sinh, đường điện) thì có 4 công trình có khối lượng sai so với hồ sơ thiết kế và thực tế thi công với số tiền hơn 178 triệu đồng.
 
Như vậy, tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là hơn 935 triệu đồng. Theo Thanh tra tỉnh, sai phạm này trách nhiệm chính thuộc về Trưởng ban và kế toán của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai; các đơn vị như: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm trong việc phê duyệt dự toán, quyết toán hàng năm nhưng không phát hiện sai sót để chấn chỉnh kịp thời.
 
Với những sai phạm trên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét trách nhiệm của Sở và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm điểm, xử lý những cá nhân có liên quan đã để xảy ra sai phạm. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính nâng cao công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để hạn chế những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ia Grai xem xét trách nhiệm của huyện và chính quyền các xã nơi có rừng vì đã để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất.
 
Lê Văn Ngọc