.
.
(GLO)- Sáng 2-4, tin từ Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã có quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ.
 
 
Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ thành lập 2 đoàn thanh tra với 6 cán bộ/đoàn. Trong 45 ngày, 2 đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung trên của 2 Ban Quản lý rừng phòng hộ từ năm 2013-2018. 
 

 

Hiện trường một vụ phá rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah vào năm 2015. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện trường một vụ phá rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah vào năm 2015. Ảnh: Văn Ngọc
 
Ngoài 2 đơn vị trên, trong năm 2019, Thanh tra tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành thanh tra 5 ban quản lý rừng phòng hộ gồm: Bắc Ia Grai, Ia Ly, Chư Mố, Chư A Thai, Ia Rsai và 3 công ty lâm nghiệp: Lơ Ku, Ka Nak và Kông H’de. 
 
Văn Ngọc
 
.