.
.
(GLO)- Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an về phòng-chống tội phạm giai đoạn 2017-2021, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Gia Lai đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn bám sát các khu dân cư, phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động bà con thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, phòng ngừa, ngăn chặn những mâu thuẫn, xung đột ở khu dân cư.
 

 

 Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp phòng-chống tội phạm giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Thúy Trinh
Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp phòng-chống tội phạm giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Thúy Trinh
 
Năm 2018, cùng với việc tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ, các buổi tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ phòng-chống tội phạm, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tại các khu dân cư..., Hội Nông dân và Công an các địa phương đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp phát hàng chục ngàn bản tin, tài liệu phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt việc tốt bảo vệ an ninh trật tự cho cán bộ, hội viên nông dân và bà con ở các thôn, làng, tổ dân phố. Từ công tác tuyên truyền, vận động, các cơ quan chức năng đã nắm bắt được tâm tư tình cảm của bà con, tình hình hoạt động của các đối tượng tội phạm, thiết lập được những cơ sở cung cấp thông tin tố giác tội phạm, giúp đỡ các tổ chức phối hợp làm rõ căn nguyên dẫn đến mâu thuẫn, phạm tội. Qua đó, các cơ quan chức năng có phương cách giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở.
 
Thực hiện chương trình phối hợp phòng-chống tội phạm, Hội Nông dân và Công an các địa phương còn tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, tham gia phòng-chống các loại tội phạm gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Các cấp Hội Nông dân thường xuyên vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên vay vốn làm nhà, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Qua đó, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... góp phần nhân lên tình làng nghĩa xóm, giải quyết thêm nhiều việc làm, giảm dần tỷ lệ hộ đói nghèo, tăng dần số hộ sản xuất kinh doanh giỏi, ổn định an ninh trật tự ở các khu dân cư.
 
Trao đổi với chúng tôi về chương trình phối hợp phòng-chống tội phạm giữa Hội Nông dân và Công an các cấp, ông Đỗ Văn Luân-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho biết: “Các cấp Hội Nông dân cần tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng Công an thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm tội, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn”.   
 
Hoàng Cư
.